Privacybeleid

GlaxoSmithKline Website Privacyverklaring

Bijgewerkt op 26 september 2012

GlaxoSmithKline (GSK) respecteert de privacy van de bezoekers aan zijn website en zet zich in voor de bescherming van hun persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring zet het verzamelen van gegevens, de overdracht, de verwerking, het gebruik, de bekendmaking en de beveiligingspraktijken van de 'gsk.com'-website (de Site) uiteen.

Let wel dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op informatie die van offline-bronnen en communicaties is verkregen.

Bindende aard

Door gebruikmaking van deze site, stemt u in met de verzamelen, de overdracht, verwerking, het gebruik en de bekendmaking van tot u herleidbare persoonsgegevens, zoals in deze Privacyverklaring is uiteengezet.

Omschrijving van de informatie die GSK kan verzamelen en hoe deze wordt gebruikt:

Informatie die we van bezoekers van onze website verzamelen

GSK verzamelt alleen directe persoonsgegevens (dat wil zeggen tot u herleidbare informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) wanneer hier naar wordt gevraagd en/of die u vrijwillig op deze site aan ons verstuurt. We kunnen de informatie gebruiken om te reageren op uw verzoeken; onze service en de inhoud van onze site te verbeteren; u tips, nuttige informatie, productnieuws en updates te verschaffen; u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van GSK (indien u hiermee hebt ingestemd); uw mening over onze producten en diensten te vragen; uw sollicitatie naar een betrekking te beoordelen; en voor onze eigen administratie en kwaliteitsgarantie.
Deze site is niet bedoeld of ontworpen om kinderen jonger dan 18 jaar aan te trekken. Via de site verzamelen we geen tot de persoon herleidbare informatie van bezoekers binnen die leeftijdsgroep zonder de uitdrukkelijke instemming van een ouder of voogd.

Indien beschikbaar verzamelt GSK ook automatisch informatie over uw type browser en het besturingssysteem, websites die u voor en na een bezoek aan de site bezoekt, standaard-server loginformatie en het IP-adres (zie hieronder). Deze informatie wordt verzameld om gegevens te vergaren zoals het totale aantal bezoeken aan onze website, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze site, en de domeinnamen van de internet-serviceproviders van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die in geaggregeerde vorm blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers onze site gebruiken. Zo kunnen wij de site en diensten die wij aanbieden verbeteren. We kunnen deze geaggregeerde informatie met andere bedrijven binnen de GSK-groep en met andere derden delen.

Gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP)-adres is een reeks getallen die, telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via uw organisatie local area network (LAN) of wide area network (WAN), automatisch aan uw computer wordt toegekend. Webservers identificeren uw computer automatisch met het IP-adres dat tijdens uw online sessie is toegewezen.

GSK, of derden-bedrijven welke namens GSK optreden, kan (kunnen) IP-adressen ten behoeve van systeembeheer verzamelen en het gebruik van onze site analyseren. IP-adressen kunnen we ook gebruiken om de gebruikers van onze site te identificeren, indien wij dit, voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de site, of om onze service, site of andere gebruikers te beschermen, noodzakelijk achten.

Cookies

GSK gebruikt cookies op de site zodat we het gebruik kunnen analyseren en de ervaring voor de bezoekers van onze website kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes van een reeks letters en cijfers die door webservers op uw computer worden opgeslagen. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan door GSK.

Hoe we tot u herleidbare persoonsgegevens beschermen

GSK heeft zich gecommitteerd om de commercieel redelijke middelen te gebruiken die moeten waarborgen dat uw tot u herleidbare persoonsgegevens op behoorlijke wijze en in overeenstemming met de gevoeligheid van de informatie wordt beschermd. GSK gebruikt uiteenlopende beveiligingstechnologieën en procedures die u helpen bij het beschermen van tot u herleidbare persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang daartoe, het gebruik of de bekendmaking. Zo slaan wij tot personen herleidbare gegevens die u aan GSK verschaft op computerservers op waarvan de toegankelijkheid beperkt is en die zich op gecontroleerde locaties bevinden. Helaas is de informatieoverdracht via het internet niet geheel veilig. Hoewel we ons best doen om tot uw persoon herleidbare informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de tot personen herleidbare informatie die u naar onze site verstuurt niet garanderen. Elke verzending is voor uw eigen risico. Hoewel we niet kunnen garanderen dat zich geen verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal voordoen, getroosten we ons zodra we uw informatie hebben ontvangen, de commercieel redelijke inspanningen om deze betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.

Delen van tot personen herleidbare gegevens met derden

GSK zal tot personen herleidbare informatie niet aan derden verkopen of verhuren. Soms worden geselecteerde derden echter ingezet om ondersteunende diensten in verband met de site te verschaffen en partijen kunnen nu en dan toegang tot uw informatie verkrijgen zodat zij deze diensten aan GSK kunnen leveren. U kunt er evenwel op vertrouwen dat alle bedrijven die dergelijke diensten verlenen door GSK verplicht worden om aan dezelfde gegevensbeschermingsnormen te voldoen als GSK en dat het deze niet is toegestaan om de informatie voor hun eigen doeleinden te gebruiken. GSK staat het zijn dienstverschaffers vooral niet toe om uw tot uw persoon herleidbare informatie voor hun eigen marketingactiviteiten te gebruiken.
In bepaalde speciale gevallen kunnen we tot u herleidbare informatie onder de volgende omstandigheden doorgeven:

 - als we redenen hebben om aan te nemen dat het bekendmaken van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, er contact mee op te nemen of juridische stappen er tegen te ondernemen die u benadeelt, of anderszins benadeelt of inbreuk maakt op de rechten, de eigendommen of werkzaamheden van GSK, andere gebruikers van deze site of ieder ander die door deze activiteiten benadeelt zou kunnen worden

 - als we van mening zijn dat dit rechtens vereist is, of in antwoord op enig verzoek van handhavingsautoriteiten in verband met een strafrechtelijk onderzoek, of burgerlijke of bestuurlijke autoriteiten in verband met een lopende burgerlijke procedure of een bestuurlijk onderzoek

 - in verband met een aanzienlijke bedrijfstransactie zoals de verkoop van een productenlijn of divisie, een fusie, consolidatie, verkoop van baten of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement.

Tot personen herleidbare informatie die op de site wordt verzameld kan in het land waar u verblijft of in elk land waar GSK, zijn filialen, onderaannemers, of tussenpersonen faciliteiten aanhoudt inclusief de Verenigde Staten en buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Tevens moet u er nota van nemen dat uw informatie in landen kan worden verwerkt met minder strikte normen op het punt van gegevensbescherming dan het land waarin u verblijft. Door gebruik van de site stemt u in met de overdracht, het verwerken of het opslaan van informatie van het land waarin u verblijft en buiten de EER. GSK waarborgt dat in geval de informatie buiten het land waarin u verblijft wordt overgedragen, een en ander in overeenstemming met deze Privacyverklaring wordt behandeld.

Toegang

U hebt het recht om te allen tijde de tot uw persoon herleidbare informatie bij te werken of te corrigeren door schriftelijk contact met ons op te nemen zoals aan het einde van deze Privacyverklaring is omschreven. U kunt het recht hebben om toegang tot de informatie die we over u aanhouden op grond van uw plaatselijke regelgeving en dit kan in overeenstemming met deze regelgeving worden uitgevoerd. Voor uw verzoek tot toegang kan, ter dekking van de kosten verbonden aan het u verschaffen van de informatie, een vergoeding van £ 10,-- in rekening worden gebracht.

Koppelingen naar andere websites

Deze site kan, bij wijze van service, links verschaffen naar websites van GSK en derden. Deze Privacyverklaring is niet op bedoelde websites van toepassing. U stemt ermee in dat, indien u ervoor kiest om een ​​dergelijke gelinkte site te openen, GSK niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en dat GSK deze niet beoordeelt of onderschrijft en niet direct of indirect aansprakelijk is voor: (i) de manier waarop deze websites de tot u herleidbare persoonsgegevens behandelen, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (enuntiatief) advertenties, producten, goederen of andere materialen of diensten die op deze websites beschikbaar zijn en (iii) het gebruik dat anderen van deze websites maken.

Zorg ervoor dat u de juridische - en privacyverklaring van elke website waar u naar linkt controleert voordat u tot u herleidbare persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen Als de veranderingen die we aanbrengen aanzienlijk zijn, kunnen we ook een mededeling hiervan op de site plaatsen. We raden u aan om deze Privacyverklaring zo nu en dan te bekijken zodat u ervan op de hoogte blijft hoe we u helpen met het beschermen van tot uw persoon herleidbare informatie die we verzamelen. Door uw voortgezet gebruik van deze website stemt u met de Privacyverklaring en updates in.


Deze is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2012.

Contact

Wij verwelkomen vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring. U kunt deze richten aan:

GlaxoSmithKline
980 Great West Road
Brentford
TW8 9GS
Groot-Brittannië